Buwan ng Wika 2019 theme, official memo,poster and slogan

The Department of Education has released the official theme,poster and sample slogan for the celebration of National Language Month or Buwa ng Wika 2019.


This month theme through the Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) is "Wikang Katutubo:Tungo sa isang Bansang Filipino". This is in accordance with the Resolution No. 19-03 and in the celebration of Internal Year of the Indigenous Languanges (IYIL) or Pandaigdigang Taon ng mga Katutubong Wika as declared by UNESCO.

The celebration of Buwan ng Wikang Pambansa 2019 will start from 1-31 August 2019, in accordance with the Presidential Proclamation No. 1041 of 1997.

No comments